Hem   |   Kontakt   |   Info   |   Partners   |   Blogg

Reko presenterar andra Rekorapporten!

Reko har för andra året i rad kartlagt arbetsvillkoren för konstnärer som ställer ut vid landets konstinstitutioner. 62 undersökta institutioner rankas i Rekoindex och nio av dessa erhåller en Rekomärkning. Rekopriset 2011 går till Museum Anna Nordlander.

Förutom Museum Anna Nordlander Rekomärks även: Bildmuseet, Västerås konstmuseum, Konsthallen – Bohusläns museum, Nationalmuseum, Konsthall C, Lilith Performance Studio, Moderna museet och Göteborgs konsthall.

Baserat på data som samlats in under 2010 har vi kartlagt arbetsvillkoren bakom konsten på 118 konsthallar och museer i Sverige. Vi har ställt frågor som: Skrivs det avtal med konstnärerna? Får de sina kostnader ersatta? Betalas korrekta arvoden? Vilken policy och inställning har institutionerna när det gäller konstnärernas arbetsvillkor?

Reko började sin offentliga verksamhet i januari 2009, när det nya statliga utställningsavtalet (MU-avtalet) trädde i kraft. Projektet lanserades i februari samma år med ett seminarium på Kulturhuset. Rekorapporten 2010 genererade stor uppmärksamhet i media och konstbranschen – både på ett nationellt och internationellt plan. Reko har bl.a. medverkat vid ett seminarium i Bergen och projektet har tagits upp i den tyska kulturpolitiska debatten. Den 7 juli 2011 ordnar Reko ett seminarium i Visby, som en del av Almedalsveckan.

I år har sammanlagt 62 konstinstitutioner kunnat utvärderas enligt Rekokriterierna – och därmed Rekobedömas samt listas i Rekoindex. Kriterierna grundar sig i stor utsträckning på MU-avtalet. Uppgifterna som ligger till grund för bedömningen har främst lämnats av konstnärer, men även av utställningsproducenter och curatorer.

Undersökningen visar att var fjärde konstnär saknar ett skriftligt avtal. Tre av tio institutioner låter konstnärer arbeta utan avtal vid enstaka eller upprepade tillfällen. Nästan var femte konstnär måste själv betala delar av utställningens kostnader. Medverkans- eller upphovsrättsersättning betalas endast i undantagsfall. Utställningsersättning betalades i 32 procent av fallen på eller över MU-avtalets miniminivåer, jämfört med 44 procent i fjolårets undersökning.

Ett av de mest intressanta resultaten från fjolårets rapport, att institutionens storlek inte avgör vilka villkor konstnären får, bekräftas ytterligare i årets undersökning. Tre av landets mindre konstinstitutioner – Museum Anna Nordlander, Konsthall C och Lilith Performance Studio – Rekomärks och åtta dito missar Rekomålen. Förhållandet är exakt samma bland landets stora eller statliga institutioner. Bildmuseet, Nationalmuseum och Moderna museet är Reko, medan åtta institutioner bedöms som icke-Reko: Arbetets museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum, Kulturhuset, Malmö konsthall, Malmö konstmuseum, Riksutställningar och Svenska institutet i Paris.

Reko är ett konstprojekt som startades av Erik Krikortz, Jan Rydén och Tanja von Dahlern. Reko drivs av föreningen c/o konst med stöd av KUN och Statens kulturråd.

2011-06-21

Ladda ner material här:
Rekorapporten 2011
Rekoindex
Övrig statistik
Illustration (OBS! Ange "Illustration: Magnus Bard" vid publicering.)
Rekodekalen

 

Reko promotes fair art

Reko is an independent art project that aims to bring more transparency to the art sector in Sweden by collecting, analyzing and publishing facts about the working conditions for visual artists. On June 3, 2010 Reko gave its stamp of approval, the Reko Mark, to a select group of seven art institutions that provided good working conditions during 2009, and awarded the Reko Prize to the art institution that provided the best working conditions: Göteborgs konsthall. As a part of a comprehensive report Reko also published the Reko Index, which rates 60 out of the 86 art institutions included in the survey according to certain criteria.

What’s in the name?

The term “reko” is Swedish colloquial speech meaning something equivalent to just, fair or decent. Reko was initiated by artists Erik Krikortz and Jan Rydén, and literary scholar Tanja von Dahlern. The project was officially launched in February 2009, and basic statistics concerning the 86 art institutions were published online.

Reko takes the criticality often reserved for other social phenomena and turns it towards the art sector itself. The project is inspired by practices such as Fair Trade or even hotel rankings where the act of making information about certain organizations, companies or institutions public propels change within these institutions. Hopefully, transparency and the highlighting of institutions that actually succeed in creating good working conditions will create a positive feedback loop.

How does it work?

In theory, and according to Swedish law, most economic figures from publicly funded art institutions should be available to any citizen. However, in practice it has proven very hard to get hold of the figures. Nevertheless, after months of calling and e-mailing a large proportion of the art institutions have answered an inquiry about their budgets, showing the proportion of money going to artist fees vs. money spent on salaries, rent etc. These figures are now online. Previously, there has not been any equivalent of these figures publicly available.

However, the true core of Reko is the online survey about specific exhibitions that has been answered by exhibiting artists, freelance curators or the art institutions themselves. The survey covers four criteria:

  1. Was there a written contract?
  2. Did the artist get paid for expenses?
  3. Did the artist get a fee for exhibiting the artwork (i.e. a “rent” for an already finished artwork)?
  4. A composite criteria: How many hours did the artist work directly with the exhibition? And did the artist get any pay for these extra work hours (producing a new artwork, installing, catalogue, opening, artist talk etc)? Is there a policy on artist fees? Are comments from artists generally positive or negative? Does the institution co-operate willingly?

The survey has been e-mailed to Swedish artist that have exhibited in the 86 premier art institutions during 2009, and has also been circulated on other mailing lists. The survey has been answered online at www.projektreko.org

The Swedish context

Sweden has a large number of publicly funded (state, regional, municipal) art institutions, both art museums and galleries. Especially the capital Stockholm also has a relatively large number of private or semi-private non-commercial galleries: e.g. Magasin 3 and Bonniers konsthall.

In January 2009 a new agreement was reached between the Swedish state and the artists’ organizations that regulates the payment of exhibiting artists. The Reko survey uses the same structure as that agreement. The agreement is mandatory only for a few national art museums, but hopefully it can establish a new praxis of artist fees even in the private sphere and at other levels (regional, municipal) of publicly funded art institutions.

The art world in general

Even though the structures for e.g. funding can vary greatly from country to country, the economic system of the art world seems to share some common traits. The economic nature of art contains several paradoxes that are recurrent. Artists and freelance curators often promote very progressive agendas at exhibitions, biennales and art institutions, but work under, or themselves create, the most exploitative conditions. The art is often shown in elegant surroundings, and there is an aura of wealth around art exhibitions, but nevertheless the artist receives no or very low fees.

By putting the production of art in an economic context, Reko wants to raise questions about how the economic conditions might influence what kind of art that gets produced: If your reward is mainly cultural capital, who decides to become an artist? Whose voice gets heard, whose images gets shown? Will we read this art differently knowing under what circumstances it was produced?

Download the Reko Report 2010 here.

Reko is an independent art project run by the nonprofit organization c/o konst with support by The Foundation for the Culture of the Future, Swedish Arts Council, BUS/Visual Arts Copyright Society in Sweden and the Region Västra Götaland.


 
Blogg:

 Avtal:

Rekoundersökningen utgår från det statliga utställningsavtal som trädde i kraft den 1 januari 2009. Utifrån ramavtalet har ett normalavtal utarbetats, en avtalsmall till den enskilda utställningen.

MU-ramavtalet
MU-normalavtalet
Arvodesrekommendationer
MU-tariffen (2012)

 

Reko-formuläret:

Här kan du lämna uppgifter om en utställning som du gjort.

Norra Sverige

Bildmuseet

Bollnäs museum-Bollnäs konsthall

Exercishallen norr

Gävle konstcentrum

Härnösands konsthall

Konsthallen i Luleå

Kramfors konsthall

Museum Anna Nordlander

Sandvikens konsthall

Skellefteå konsthall

Sundsvalls museum

Umedalens skulpturpark

Verkligheten

Örnsköldsviks museum & konsthall

Södra Sverige

Arbetets museum

Arvika konsthall

Avesta Art

Bror Hjorths hus

Dalslands konstmuseum

Eskilstuna konstmuseum

Falkenbergs museum

Gotlands konstmuseum

Grafikens hus

Halmstads konsthall

Kalmar konstmuseum

Karlskoga konsthall

Karlskrona konsthall

Konsthallen Hishult

Kristinehamns konstmuseum

Kulturcentrum i Ronneby

Kulturhuset Ängeln

Passagen Linköpings konsthall

Mjellby konstmuseum

Norrköpings konstmuseum

Nässjö kulturhus

Oskarshamns konsthall

Rackstadmuseet

Skövde konsthall

Stadshusgalleriet i Laholm

Sveriges glasmuseum

Teatergalleriet

Teckningsmuseet i Laholm

Uppsala konstmuseum

Wanås konst

Vetlanda museum

VIDA museum

Virserums konsthall

Västerås konstmuseum

Värmlands museum

Växjö konsthall

Åmåls konsthall

Örebro konsthall

Stockholmsregionen

Bonniers konsthall

Botkyrka konsthall

Edsvik konsthall

Fotografins hus

Fotografiska

Färgfabriken

Gustavsbergs konsthall

Haninge konsthall

Iaspis

Index

Jakobsbergs konsthall

Konsthall C

Konsthallen i Luna kulturhus

Konstnärshuset

Kulturhuset

Liljevalchs konsthall

Magasin 3 Stockholm konsthall

Marabouparken

Millesgården

Mobile Art Production

Moderna museet

Mossutställningar

Nacka konsthall

Nationalmuseum

Norrtälje konsthall

Tensta konsthall

Thielska galleriet

Tyresö konsthall

Waldemarsudde

Wip:sthlm

Väsby konsthall

Göteborgsregionen

Alingsås konsthall

Konsthallen-Bohusläns museum

Borås konstmuseum

Göteborgs konsthall

Göteborgs konstmuseum

Hasselblad center

Konsthallen Lokstallet

Konsthallen Trollhättan

Konsthallen/Hamnmagasinet

Kungsbacka konsthall

Nordiska akvarellmuseet

Röda sten

Malmöregionen

Dunkers kulturhus

Falsterbo konsthall

Format

Hässleholms kulturhus

Kristianstads konsthall

Krognoshuset

Landskrona konsthall

Lilith Performance Studio

Lunds konsthall

Malmö konsthall

Malmö konstmuseum

Malmö museer, Fotografins rum

Moderna museet Malmö

Pumphusets konsthall

Rögle konsthall

Skissernas museum

Signal – Center för samtidskonst

Staffanstorps konsthall

Tomelilla konsthall

Ystads konstmuseum

Övriga

Riksutställningar

Svenska institutet i Paris